toppic
当前位置: 首页> 今日财经> 【成立公告】华信•华冠179号集合资金信托计划成立公告

【成立公告】华信•华冠179号集合资金信托计划成立公告

2022-02-20 08:44:52
点击上方“华信信托”可以订阅哦!

尊敬的委托人(受益人):

       华信信托股份有限公司发行的华信·华冠179号集合资金信托计划于2018年3月22日正式成立,信托规模为9504万元。本信托计划将按照信托文件的约定,开始投资运作。请妥善保管相关信托文件。信托期间,我公司作为本次信托计划的受托人,将恪尽职守,履行受托人的管理义务,为受益人的最大利益管理信托财产。

       服务热线:(0411)95088

 

                                         华信信托股份有限公司

                                                2018年3月22日
友情链接